Het ritme van het Hersenvocht en haar taken

Diep in onze hersenen wordt het cranio sacrale vocht, ons hersenvocht aangemaakt. Het ritme dat hierdoor ontstaat zet de hersenvliezen en schedelbeenderen(cranio) in beweging en verspreidt zich bijna als een golf van water door de hersenen en de ruggengraat.

We kunnen dit ritme beschouwen als de ademhaling van het zenuwstelsel, die te vergelijken is met het ritme van eb en vloed.

Tijdens een behandeling valt de ademhaling van het zenuwstelsel soms of bijna stil, door de meditatieve staat van zijn waarin je je bevindt, gaat op dat moment alle energie naar regeneratie van het lichaam.
Vaak voelt het na een behandeling alsof je een soort powernap hebt gedaan, om daarna opgefrist en opgeladen met nieuwe energie wakker te worden.

Het hersenvocht voedt en verschoont onze hersenen en zenuwstelsel en voert afvalstoffen af.
Hoe vrijer dit vocht kan stromen, hoe beter het systeem kan ademen.

Wordt het vocht belemmerd in haar stroom dan heeft dit invloed op ons zenuwstelsel en kan bijvoorbeeld dementie, verwardheid, of zelfs psychische klachten ontstaan.

Wanneer er in het cranio sacrale systeem opnieuw meer ruimte komt, kunnen afvalstoffen beter afgevoerd worden en kan regeneratie plaatsvinden.

voorbeeld3-groot

Het ritme van het hersenvocht is te vergelijken met die van eb en vloed